Kiibi registreerimine

Omanik peab lemmiklooma kiibi registreerima lemmikloomaregistris, et loom ja tema omanik oleks kokkuviidavad.

Paljud omavalitsused on teinud selle kohustuslikuks.
Eestis on 2 suuremat registrit. Esimest neist peab Eesti Väikeloomaarstide selts, teist OÜ Spintek.

Eesti lemmikloomaregistrisse, www.lemmikloomaregister.ee,
kannab looma loomaarst omaniku taotluse alusel. See register on interneti teel kogu aeg kättesaadav.
Lemmikloomaregister on liitunud ka Europetnet’iga. Registreerimine on tasuline.

Teine suurem register on kohalike omavalitsuste lemmikloomade register, mis on leitav aadressil www.llr.ee.
Sinna registreerimine toimub läbi kodanikuportaali www.eesti.ee. Seda registrit haldab OÜ Spintek.