Ines Kaselo

Ines on hariduselt loomakasvataja, kes on siiani tegelenud sigadega ja muret tundnud nende heaolu pärast. Hetkel on kodus üks kass, kuid õnneks külastab teda ka üks koer vahel.